February 23, 2024
Kalbhiri yatra Gadhinglaj sudesh savgaonkar photography
Home » काळभैरीच्या नावानं चांगभलं..
काय चाललयं अवतीभवती

काळभैरीच्या नावानं चांगभलं..

काळभैरीच्या नावानं चांगभलं..च्या गजरात गुलालाची मुक्त उधळण करीत गडहिंग्लजच्या श्री काळभैरवाच्या पालखी मिरवणुकीला आज प्रारंभ झाला. काळभैरी यात्रेचे ड्रोनच्या नजरेतून सुदेश सांवगावकर यांनी टिपलेले क्षण…

Related posts

अबोला

कुरुक्षेत्रावरील आत्मज्ञानी विजय

मनोरंजन करणाऱ्या विविध ढंगांच्या कथा

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More