May 28, 2023
Papani Poem by Vilas kulkarni
Home » पापणी
कविता

पापणी

पापणी

सानुल्या तुझ्या स्वप्नील नयनी
पदर होतसे अवखळ पापणी
मम अंतरी जरा पहा डोकावूनी
सखे कधी होशील माझी राणी ?

लकाकणारे डोळे चित्तचोर भोळे
संवाद साधणारे आहेत निराळे
एक नेत्रकटाक्ष दे उचलून पापणी
सखे कधी होशील माझी राणी ?

अजूनही दिसते बाहुली खेळातली
अनमोल ठेवा त्या दिव्य स्वर्गातली
नभांगणातील तारका मनमोहिनी
सखे कधी होशील माझी राणी ?

येतील क्षण सुखाचे उभय जीवनी
आता गाऊ नको दुःखद विरहणी
ये हसत पुसून टाक जुनी कहाणी
सखे कधी होशील माझी राणी ?

विलास कुलकर्णी

Related posts

नाही हरायचे…

पापणी…

प्रेम चिरंतन…

Leave a Comment