October 4, 2023
How To draw Realistic Lips tips by Saloni Art
Home » Saloni Arts : असे रेखाटा खरेखूरे ओठ…
मुक्त संवाद

Saloni Arts : असे रेखाटा खरेखूरे ओठ…

चित्रांमध्ये खरेपणा कसा आणायचा ? ही एक कला आहे. ती प्रत्यक्षात रेखाटूनच समजावता येते. यासाठी खरेखुरे ओठ कसे रेखाटायचे जाणून घ्या सलोनी जाधव लोखंडे यांच्याकडून…

Related posts

बोलीचा नाद : डंके की चोट पर

ब्रेक…तो बनता है..

श्रावण महिना – आनंदाची उधळण

Leave a Comment