December 8, 2022
Three D Ladybug drawing by Saloni Art
Home » Saloni Art : असे रेखाटा लेडीबग…
मुक्त संवाद

Saloni Art : असे रेखाटा लेडीबग…

थ्री डी छायाचित्रे कशी रेखाटायची ? यातील तंत्रज्ञान जाणून घ्या सलोनी जाधव-लोखंडे यांच्याकडून लेडीबग या थ्री डी चित्राच्या प्रात्यक्षिकातून…

Related posts

जीवनाचे एक दुसरे नाव…मैत्री

वन्य प्राण्यांच्या नजरेतून मानवी वस्तीचे दर्शन घडवणारी बालकादंबरी

पाऊस पाऊस वेडा हा पाऊस

Leave a Comment