June 7, 2023
Know About Sant Dnyneshwar Literature From Indrajeet Bhalerao
Home » संत ज्ञानेश्वर वाङ्मय दर्शन
विश्वाचे आर्त

संत ज्ञानेश्वर वाङ्मय दर्शन

संत ज्ञानेश्वरांनी कोणकोणत्या साहित्याची निर्मिती केली ? अभिजात अशा ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाची निर्मिती ज्ञानेश्वरांनी केली. त्यातील पसायदान काय आहे ? मुळात ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ आहे तरी काय ? यासह संत ज्ञानेश्वर वाङ्मय दर्शन जाणून घ्या इंद्रजिंत भालेराव यांच्याकडून या व्हिडिओतून…

Related posts

भक्तीच्या मार्गाने विश्वरुपाचे दर्शन सहज शक्य

विविधतेने नटलेल्या भारताच्या एकात्मतेचे गुढ

जें जें कर्म निपजे । निवांतचि अर्पिजे । माझ्या ठायी ।।

Leave a Comment