April 17, 2024
No Colour in Colours Poem By Shripad Bhalchandra Joshi
Home » रंगातच उरला नाही रंग…
कविता

रंगातच उरला नाही रंग…

रंगातच
उरला नाही रंग
सारेच बेरंग
बेढंग

रंगणार कशात
नेमके कोण
आपलीच नशा
आपलाच दृष्टिकोण

फेकली जातेय
ती तर नुसतीच घाण आहे
बघणारे तरीही म्हणतात,
छान आहे

त्यातच लोळणे,
त्यातच घोळणे
तोच सूड,तोच द्वेष
पिऊन तर्र,तोच त्वेष

रंग निव्वळ
मस्तीचा
नुसता
सुंदोपसुंदीचा

लावावा थोडा तरी
कुणी कुणाच्या अंगाला
असा तर तो
उरलाच नाही

अंगाला म्हणूनच
अंग लागत नाही
एकमेकात दंग तर
होतच नाही

जळते खरे तर
सुष्टच आहे
दुष्ट काहीच
जळत नाही

कथाही
म्हणून त्याच्या
कोणी आता
सांगत नाही

सारेच कसे
रंगहीन
आत बाहेर
सारखेच

जीवनच
झाले आहे
रंगांना
पारखे

श्रीपाद भालचंद्र जोशी

Related posts

खोटले धनगरवाडी सड्यावर ३५हून अधिक कातळशिल्पांचा शोध

योद्धाप्रमाणे स्थिरबुद्धीने संकटांचा सामना करण्याचे सामर्थ्य हवे

संत साहित्य पुरस्कार योजनेसाठी पुस्तके पाठवा

Leave a Comment