December 10, 2022
Puneri Viral Jokes
Home » उन्नीस बीस मधला फरक
व्हायरल

उन्नीस बीस मधला फरक

उन्नीस बीस मधला फरक


19 – ठेव तो मोबाईल…आणि बस अभ्यासाला.(2019)
20 – घे तो मोबाईल…आणि बस अभ्यासाला.(2020)🤔😅

Related posts

एकविसाव्या शतकातील स्थिती जाणून तुम्ही ही व्हाल थक्क

 नफरत छोडो… भारत जोडो

लग्न आणि नोकरी

Leave a Comment