July 3, 2022
Puneri Viral Jokes
Home » उन्नीस बीस मधला फरक
व्हायरल विनोद

उन्नीस बीस मधला फरक

उन्नीस बीस मधला फरक


19 – ठेव तो मोबाईल…आणि बस अभ्यासाला.(2019)
20 – घे तो मोबाईल…आणि बस अभ्यासाला.(2020)🤔😅

Related posts

घरातला पिज्जा

चित्रा (तला) वाघ…

मैत्रिणीची वाट पाहणाऱ्याला तिची आई म्हणाली…

Leave a Comment