December 6, 2022
corona Circes Poem By Ujjwala Deshpande
Home » कोरोना संकट
मुक्त संवाद

कोरोना संकट

तुला कुणी न पाहिले
तरी सारे हतबल जाहले
जयासी तु केलास स्पर्श
त्यातील अनेकांशी तू यमसदना पाठविले
काय गुन्हा केला आम्ही ?
म्हणुनी संकट आम्हावरी आणिले
कलीयुगात कलीने रुप दाखविले
संकटावरती मात करणेस सारेजण सिध्द जाहले
घरी राहणे पसंत केले वृध्द माणसे लहान बालके
यांना साऱ्यांनी सावरले
ओसाड रस्ता पाहुनी साऱ्यांचे भिरभिरती डोळे
हे सारे जाहले कशामुळे ?

डॉक्टर, नर्स, पोलिस परिचारिका
हे सारे तुला रोखण्यासाठी
रात्रंदिन काम करत राहीले

हा संघर्ष आम्ही करणारच !
हाच संघर्ष साऱ्यांना प्रेरणादायी ठरणारच !

हे गुरुमाऊली देवदेवतांनो
तुझी ही लेकरे आहेत ग अजाण
सारे झटती डोळ्यात आणुणी पंचप्राण
हे सेवाव्रत आचरिले त्या सर्वांना वंदण
त्या सर्वांचेही रक्षण कर ग माऊली
तुला करते हात जोडूनी नमन

श्रीमती उज्ज्वला देशपांडे, ठाणे

Related posts

Neettu Talks : चष्म्याची फ्रेम निवडताना…

मेंटेनन्स…

माणुसकीच्या स्नेहाळ आभाळाकडे पाहण्याची एक मर्मज्ञ नजर….गवाक्ष

Leave a Comment