June 2, 2023
Tail Shivaji Satpute Gophangunda
Home » शेपटी…
व्हायरल

शेपटी…

गोफणगुंडा

शेपटी

राजकारणात शेपटी असावी
म्हणजे
आपल्या सोईने घोळता येते.
घोळता नाही आली तरी
बुटावर लोळता येते

अशी जाहीरपणे निष्ठा
जनतेला कळवली जाते
वांझ झालेली म्हैससुद्धा
राजकारणात फळवली जाते

-शिवाजी सातपुते ९०७५७०२७८९

Related posts

शेजाऱ्याच्या वाईट नजरेला कंटाळून बायको नवऱ्याला म्हणाली…

तुकोबांशी जोडून घेताना…

आली किती दिसांनी ही पौर्णिमाच दारी..

Leave a Comment