September 24, 2023
how to choose your glasser and sunglasses
Home » Neettu Talks : चष्म्याची फ्रेम निवडताना…
मुक्त संवाद

Neettu Talks : चष्म्याची फ्रेम निवडताना…

चष्म्याची फ्रेम किंवा गाॅगल खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी विचारात घ्यायला हव्यात ? तुमचा चेहरा कोणत्या प्रकारचा आहे ? कोणत्या चेहऱ्याला कोणती फ्रेम योग्य दिसते ? यासह विविध टिप्स जाणून घ्या डॉ. नीता नरके यांच्याकडून…

डाॅ. नीता नरके

Related posts

न्याय हक्कासाठी संघर्ष करायला शिकवणारी कादंबरी

मुलांनो, चला तर करूया गांडुळाशी मैत्री

“गंगा जमुना डोळ्यात उभ्या का ?… हे गीत पी सावळाराम यांना कसे सुचले..

Leave a Comment