July 4, 2022
how to choose your glasser and sunglasses
Home » Neettu Talks : चष्म्याची फ्रेम निवडताना…
मुक्त संवाद

Neettu Talks : चष्म्याची फ्रेम निवडताना…

चष्म्याची फ्रेम किंवा गाॅगल खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी विचारात घ्यायला हव्यात ? तुमचा चेहरा कोणत्या प्रकारचा आहे ? कोणत्या चेहऱ्याला कोणती फ्रेम योग्य दिसते ? यासह विविध टिप्स जाणून घ्या डॉ. नीता नरके यांच्याकडून…

डाॅ. नीता नरके

Related posts

अलवार ( प्रतिमा इंगोले)

केवळ मंत्रमुग्धता…

केस गळणे थांबवण्यासाठी घरीच तयार करा हेअर ऑईल…

Leave a Comment