March 23, 2023
how to choose your glasser and sunglasses
Home » Neettu Talks : चष्म्याची फ्रेम निवडताना…
मुक्त संवाद

Neettu Talks : चष्म्याची फ्रेम निवडताना…

चष्म्याची फ्रेम किंवा गाॅगल खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी विचारात घ्यायला हव्यात ? तुमचा चेहरा कोणत्या प्रकारचा आहे ? कोणत्या चेहऱ्याला कोणती फ्रेम योग्य दिसते ? यासह विविध टिप्स जाणून घ्या डॉ. नीता नरके यांच्याकडून…

डाॅ. नीता नरके

Related posts

पेणा आणि चिकोटी : पशुपक्ष्यांच्या अधिवासाचे अद्भुत वाचन‘

क्रिया पालटे तात्काळ…(भाग – १)

कहाणी वाक्प्रचारांची : मराठी माणसाची, त्याच्या इतिहास-संस्कृतीची ओळख देणारे पुस्तक

Leave a Comment