February 22, 2024
Know Difference between Intelligence and clever for success
Home » यशस्वी होण्यासाठी बुद्धीमान अन् हुशार यातला फरक जाणा…
स्पर्धा परीक्षा, शिक्षण

यशस्वी होण्यासाठी बुद्धीमान अन् हुशार यातला फरक जाणा…

यशाला मर्यादा कधीच नसतात जेव्हा तुम्ही अमर्याद असता. पेरलेलेच उगवते. यासाठी पेरत चला. लवकरात लवकर शहाणे होण्यासाठी घडपडत राहाणे ह बुद्धीमतेच अन् यशाचही लक्षण आहे. यासाठी बुद्धीमान अन् हुशार यातला फरक कळायला हवा. यावर जीवन जगण्याची कला यामध्ये जॉर्ज क्रुझ यांचे विचार ऐकण्यासाठी क्लिक करा…

Related posts

फवारणी करताना अशी घ्या डोळ्यांची काळजी…

आजूबाजूच्या घटनांवरची तिरकस शैलीतील कादंबरी

शरीराच्या गावात विवेक हवा जागृत

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More