September 24, 2023
Laxman Khobragade Poem On Shivaji Maharaj
Home » स्वाभिमान जागा केला त्याने पावन झाली धरा
कविता

स्वाभिमान जागा केला त्याने पावन झाली धरा

सुर्याचेही तेज लाभले महाराष्ट्री एक तारा ,
स्वाभिमान जागा केला त्याने पावन झाली धरा .

स्वराज्याचे अमर तोरण पराक्रमाच्या गाथा ,
शिवबाचा गौरव जगती ताठर होते माथा .
गनिमालाही घाम फुटे उतरून सारा तोरा ,
स्वाभिमान जागा केला त्याने पावन झाली धरा .

चंद्रकला ही वाढत जावी विश्ववंदिते आज ,
डोंगरदऱ्या हर्षित होती गडकोटांचा साज .
सह्याद्रीचा मुजरा झडतो कीर्ती वाहतो वारा ,
स्वाभिमान जागा केला त्याने पावन झाली धरा .

तलवारीच्या टोकासवे नियोजनाची भरती ,
विचाराची मशाल हाती भय कुणाचे उरती .
जनकल्याणाचा मंत्र सांगतो कोंदनातला हिरा ,
स्वाभिमान जागा केला त्याने पावन झाली धरा .

मुजोरी ते वतन सारे वठणीवरती आले ,
आदर्श घालुनी न्यायाचा शिवछत्रपती चाले .
संविधानी तत्त्व नांदते वंदन करितो शुरा ,
स्वाभिमान जागा केला त्याने पावन झाली धरा .

🙏लक्ष्मण खोब्रागडे🙏
जुनासुर्ला , ता. मूल , जि. चंद्रपूर


Related posts

शब्दाची मर्यादा

गुरु पौर्णिमा

आषाढीचा पेरा…

Leave a Comment