March 5, 2024
moto of life speech by George cruze
Home » ध्येयवेडेच आयुष्य घडवतात…
स्पर्धा परीक्षा, शिक्षण

ध्येयवेडेच आयुष्य घडवतात…

ध्येयवेडेच आयुष्य घडवतात. ध्येय जितके मोठे तिकडे यश मोठे. एक ध्येय संपले की दुसरे ध्येय सुरु करावे, ध्येय पूर्तीसाठी नियोजन हवे. ध्येय वास्तववादी हवे…ज्या जिंकण्याचा दुसऱ्याला आनंद नाही ते जिंकणे कसले ? यासाठी ध्येय ठरवत असताना…काय हवे…ऐका जॉर्ज क्रुझ यांचे विचार…

Related posts

पेडगावचा भुईकोट किल्ला – बहादूरगड

जन्माचा खरा उद्देश 

ज्ञानाच्या घराचा सेवा हा उंबरठा

Leave a Comment