January 31, 2023
Gokul Hava Dhundh aahe poem rajan Konvadekar
Home » गोकूळी हवा धूंद आहे
कविता

गोकूळी हवा धूंद आहे

राजन कोनवडेकरांची एक भाव कविता…….
‌‌. || गोकूळी हवा धूंद आहे ||

मूरलीच्या सुरातूनी
वाहतो मुकूंद आहे |
गोकूळी हवा धूंद आहे ||

कुजबुजे अलगूज कांहीं
गूज त्या ओठास ठावे |
विसरुनी वाटा रीतिच्या
राधिका बेबंद धावे ||

भृंग का वेडावला
फुलांत या मकरंद आहे ||

चराचर व्यापलेला
सावळा सूर झाला |
गुंगली गायी गुरे
विसरुनी वासराला |
धुंदल्या दाही दिशा
धुंदला आनंद आहे ||

शोधूनी सापडेना
कोठूनी साद येते
बावरी प्रेमवेडी
आंधळी धाव घेते |
भरुनी आसमंत सारा
मोगरी गंध आहे |

गोकूळी हवा धूंद आहे ||

कवी – राजन कोनवडेकर

Related posts

चहाते…

नाते

अनुभुतीचा विस्तार करणारी आजची कविता

Leave a Comment