February 25, 2024
Kalamba Talavb Overflow Tourist spot in Kolhapur
Home » कळंबा तलाव ओव्हर फ्लो…
पर्यटन

कळंबा तलाव ओव्हर फ्लो…

कोल्हापूर शहरापासून जवळच गारगोटीरोडवर कळंबा तलाव आहे. पावसाळ्यात हा तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर या तलावाच्या सांडव्यावर डुंबण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होते. त्याचे हे क्षण…

राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे

Related posts

…यामुळेच मिळाला जिल्हा परिषदेला शासनाचा प्रथम पुरस्कार

गुरुमाऊलीच्या प्रेमातूनच आत्मज्ञानाची गोडी

होय, निसर्गच आपला खरा गुरु, यासाठी करा त्याची सेवा  

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More