November 30, 2022
Fulbaja by Rajan Konawadekar
Home » सहिंस्नू….
व्हायरल

सहिंस्नू….

सहिंस्नू….

राजकारणात आम्ही सोडून
इतर सगळे बेमान आहेत |
खादीच्या अजंठ्यावर
बाकी सर्व समान आहेत ||

राजन कोनवडेकर

Related posts

लग्नाची गोष्ट…

माजोरी…

बायकोचा हिऱ्यांचा हार

Leave a Comment