March 1, 2024
Pandharpur wari from Yevati in kolhapur distirct
Home » गावागावातून निघते पंढरपूर वारी…
काय चाललयं अवतीभवती

गावागावातून निघते पंढरपूर वारी…

कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावांतून वारकरी पायी पंढरपूरला जातात. हातात भगवी पताका, टाळमृदुंगाचा गजर आणि मुखी विठ्ठल नामाचा जयघोष यातून सकाळचे प्रसन्न वातावरण भक्तीमय होऊन जाते. येवती येथून पंढरपूरला निघालेली ही वारी आज कोल्हापूर शहरात आली. त्यावेळी टिपलेले हे क्षण…

Related posts

मालवणी मुलुखातील जैन संस्कृतीच्या खुणा

पाठ दाखवणे म्हणजे पराभव पत्करणे

चेहरा हरवलेल्या लेकी…

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More