December 3, 2022
Home » सूर्यग्रहण

Tag : सूर्यग्रहण

काय चाललयं अवतीभवती

सूर्य ग्रहण – सावल्यांचा खेळ

25 ऑक्टबर रोजी होणारे ग्रहण हे खंडग्रास पद्धतीचे आहे .कोल्हापूरमध्ये त्याची सुरवात 4 वाजून 57 मिनिटे व 22 सेकंदाला होणार आहे. त्याचा मध्य काळ हा...