December 8, 2023
Puneri Viral Jokes
Home » जेवणाबद्दल वकीलाने पत्नीला दिले हे उत्तर…
व्हायरल

जेवणाबद्दल वकीलाने पत्नीला दिले हे उत्तर…

 वकीलाची पत्नी - : आम्ही बायकांंनीच, सकाळ- संध्याकाळ राबून, स्वयंपाक करून तुम्हाला जेवायला घालायचे, असें  कुठल्या कायद्यात आहे  ...?

▫ वकील- :  घटनेत लिहीलेले आहे, प्रत्येक कैद्याला जेवण देणे बंधनकारक आहे. 

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😜

Related posts

भारताच्या जी -20 अध्यक्षपदाचे बोधचिन्ह अन् संकल्पना

सत्व शोधाची विलक्षण यात्रा

चेहरा हरवलेल्या लेकी…

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More