February 5, 2023
Home » पोलिस प्रशिक्षण केंद्र जालना

Tag : पोलिस प्रशिक्षण केंद्र जालना

कविता

काय डोंगर काय ते झाडी

काय डोंगर काय ते झाडीपळून जाणारे खाई हाडी,मतदारांना नेसवे ती साडीपक्षात चाले फोडाफोडी, राव रंकाची जमते जोडीएका बाटलीत लाडीगोडीतु आण चकण्याची पुडी,एकच ब्रॉड व्हिस्की रावडी,...