December 1, 2023
viral-jokes-on-wife-husband
Home » शेजाऱ्याच्या वाईट नजरेला कंटाळून बायको नवऱ्याला म्हणाली…
व्हायरल

शेजाऱ्याच्या वाईट नजरेला कंटाळून बायको नवऱ्याला म्हणाली…

बायको – अहो, ऐकले का…? खिडकीला पडदे लावूया. समोरच्या घरात राहायला आलेला भाडेकरू चोरून आपल्या घरात वारंवार डोकावत असतो आणि मला पाहण्याचा प्रयत्न करत असतो.

कंजूष नवरा – जाऊ दे गं, एकवेळ त्याला व्यवस्थित पाहू दे. त्यानंतर तो स्वतःच घराला पडदे लावून घेईल.

आपण कामवाली ठेऊया…

नवरा – किती काम करशील, आपण तुझ्यासाठी एक कामवाली ठेऊ…
बायको – अजिबात नाही…आठवत नाही का, मी सुद्धा तुझ्याकडे कामवालीच होते.

माझी एक अट आहे…

बायको – माझी एक अट आहे
नवरा – काय ?
बायको – तुम्ही सोडायला आला तरच मी माहेरी जाणार.
नवरा – माझी पण एक अट आहे.
बायको – कोणती ?
नवरा – मी घ्यायला आलो तरच परत यायचे…

Related posts

मुलगी पाहण्याचा कार्यक्रम…

जेवणाबद्दल वकीलाने पत्नीला दिले हे उत्तर…

गुलाम…

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More