February 5, 2023
Home » लाईक करा कमेटं करा

Tag : लाईक करा कमेटं करा

मुक्त संवाद

लाईक अन् कमेंट्स…

प्रत्येकातील कलागुण वेगवेगळे असतात. प्रत्येकाचा नंबर पहिला येतो का ? याचा विचार व्हायला हवा. लहान असतानाच मुलाला जर तुला हे जमत नाही तर काय झाले...