December 7, 2022
Home » वऱ्हाडी बोल

Tag : वऱ्हाडी बोल

काय चाललयं अवतीभवती

लोकाश्रय निर्माण केला तरच मायबोली तरणार

भाषेला लोकाश्रय निर्माण केला तरच मायबोली तरणार आहे असा सूर मायबोली परिसंवादात वऱ्हाडी कवींनी व्यक्त केला. दानापूर येथे आयोजित आठव्या मराठी बोली साहित्य संमेलनामध्ये बोली...
मुक्त संवाद

वर्हाडी बोल

साधंसुधं लेनं जसं…तसे माया वर्हाडीचे बोलचाकोलीवानी उमटलीत्यात अंतरीची ओल! माया वर्हाडीचा बोलहाये कसा झोकदारजरीच्या टोपीले बाईजशी लावली झाल्लर! माया वर्हाडीचे बोलसोभ सोभले मुखातजसे लालचुटूक दानेहारी...