December 7, 2023
Home » Kharif Cultivation

Tag : Kharif Cultivation

फोटो फिचर

खरीप २०२३ मध्ये पेरणी झालेले क्षेत्र…

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने 25 ऑगस्ट 2023 रोजी खरीप पिकांखालील क्षेत्राच्या  व्याप्तीची प्रगती यासंदर्भात माहिती  जाहीर केली आहे. ती अशी… क्षेत्रः लाख हेक्टरमध्ये अ.क्र....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More