August 12, 2022
Should the government approve GM crops to double farm income
Home » शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने जीएम पिकांना मान्यता द्यावी का ?
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने जीएम पिकांना मान्यता द्यावी का ?

Related posts

विक्रमी ऊस उत्पादनासाठी…

थंड वातावरणाचा द्राक्षावर होणारा परिणाम

खुरपं : आधुनिक ग्रामीण स्त्रीजीवनाचा आलेख

Leave a Comment