December 2, 2023
Home » प्रगत शेतकरी

Tag : प्रगत शेतकरी

कविता

प्रगत शेतकरी

बाप माझा शेतकरीकष्ट शेतात खपे दिनरातलाखोंचा पोशिंदा असतोराबतो शेतात अहोरात झाला सध्याचा प्रगत शेतकरीकृषि प्रधान विकसित राजालॅपटॉप घेऊनी बसला हातीशेतात बसून विका माल सारा करु...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More