November 30, 2023
Home » Jagannath Kharate

Tag : Jagannath Kharate

कविता

पंढरीची वारी…

दैवशयनी एकादशी निमित्त….ठाणे येथील जगन्नाथ खराटे यांची पंढरीची वारी ही कविता… पंढरीची वारी । सवे वारकरी ।नाचताती सारी। विठुसवे।। भक्तांची ती दाटी। सवे उठाउठी ।प्रेमानंदे...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More