December 1, 2022
Relation Poem by Anjali Deshpande
Home » नाते
कविता

नाते

नाते मनात रहाते,
नाते सुंदर असते,
माय लेकींचे बाप मुलांचे,
गुजगोष्टी सांगते,
नाते..॥धृ॥

कर्तव्याचे भान ठेवूनी,
परस्परांचा मान राखूनी,
सहजहि निभवूनी जाते,
नाते..॥१॥

सुख दु:खाची सल जाणूनी,
सांत्वनांचे बोल बोलूनी,
अलगद संकट टळते,
नाते..॥२॥

नात्यांच्या या बंधनातूनी,
सुटू पाहता सुटे ना कुणी,
वीणहि घट्टच होते,
नाते..॥३॥

कवी – सौ.अंजली माधव देशपांडे.नाशिक.

Related posts

नवयुवकांना दिशा देणारा झाडीबोलीतील कवितासंग्रह : खंजरी

तुझ्यामुळेच दरवळला आसमंत….

अनुभुतीचा विस्तार करणारी आजची कविता

Leave a Comment