January 29, 2023
Home » मेंटेनन्स

Tag : मेंटेनन्स

मुक्त संवाद

मेंटेनन्स…

तेलपाणी दिल्यावर जशा वस्तू कुरकूर न करता सुरळीत चालतात. तसे नाते पण छान बहरेल.तेव्हा जे अजून बिघडले नाही ते त्या आधीच तपासून बघा म्हणजे डागडुजी...