December 1, 2023
Home » कमी उजेडात वाढणाऱ्या वनस्पती

Tag : कमी उजेडात वाढणाऱ्या वनस्पती

शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

कमी उजेडात वाढणाऱ्या वनस्पती…

बऱ्याचदा अनेकांच्या घरात उजेड किंवा सूर्यप्रकाश येत नाही. अशावेळी कोणत्या वनस्पती घरात लावायचा हा मुख्य प्रश्न असतो. सावलीत किंवा कमी उजेडात येणारी झाडे कोणती आहेत...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More