September 22, 2023
Home » श्रीकृष्ण जगन्नाथ चाटे

Tag : श्रीकृष्ण जगन्नाथ चाटे

कविता

मी एक बाप आहे

मी एक बाप आहे तुला कस सांगु देवाअंगाला येणारा माझा घाममी एक बाप आहे रे म्हणुनलेकरांसाठी करतोय काम संकट मी झेलले रेदु:ख तुला कस सांगुमी...